3dbaz.com

تری دی باز(3DBaz)- گرمازاها قسمتی حیاتی از پروسه ی سنتز مصالح و دستگاه هاست و البته جزو بخش های بهینه هم نیستند. اما هم اکنون دپارتمان علوم مصالح و مهندسی کالج مری لند از چاپ سه بعدی برای ساخت منابع گرمایی گرافن اکسید محور با عملکرد بالا که می تواند قالب سازی را دچار جهش کند بهره گرفته و به موفقیت هایی رسیده اند.

روش های گرمایش سنتی شامل کوره، تشعشعات مادون قرمز و لیزرها بود. این موارد به طرز شگفت انگیزی دچار دقت بالا، سودمندی و اعمال کنترل بیشتر شده اند. اما هیترهای جدید چاپ شده بصورت سه بعدی تمام این کیفیت ها را به سطحی کاملا جدید می برد.

3dbaz.com

گرمایش مافوق تصور است.

این ابزارها می توانند به لطف ساختار مشخص مصالح کربنی که امکان رسانش و پایداری دما را برای زمان مشخصی ممکن می کند، تا دمای 3000 کلوین گرما ایجاد کنند.

این میزان تقریبا به اندازه ی 5000 درجه ی فارنهایت است که به مدد آن درهای تازه ای به سوی پروسه های صنعتی باز می شود. محققان و توسعه دهندگان حالا م یتوانند شانس تجربه ی آزمایش هایی را داشته باشند که به آشکارترین شکل ممکن تابحال امکان انجامش را نداشته اند.

هیتر جدید همچنین سطح جدیدی از کنترل را ارائه داده و می تواند به دمای کاری رسیده و با نرخ حدودی 20000 کلوین بر ثانیه سرد شود. این ساز و کار موجب می شود زمان بسیاری از پروسه کم شده و صرفه جویی شود، در عین حال نیز بهبود در مصرف انرژی حاصل شود.

تولیدات نانویی سود خواهند برد

این هیترها کاربردهای وسیعی در تکنیک های تولیدی دارند، که نانوتولید را هم شامل می شود. در این مبحث کنترل نرخ صعود، دمای دقیق و پروسه ی تولید از اهمیتی بالا برخوردار است. هیتر چاپ شده بصورت سه بعدی و بر مبنای گرافن تازه وارد می تواند پوئنی بزرگ را دارا بوده و زمینه های تازه ای را پدید آورد.

منبع: 3DPI

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here