سه بعدی, زیکا, مالاریا, جلوگیری, چاپ سه بعدی, 3dbaz.com
بکارگیری چاپ سه بعدی جهت جلوگیری از شیوع مالاریا و زیکا بدست یک دانش آموز

تری دی باز(3DBaz)- شناسایی سریع بیماری های واگیردار می تواند یک تحول بسیار عظیم جهت بررسی آسیب ها و داشتن وقت کافی جهت کنترل آن ایجاد نماید. در حالی که داروهای مدرن امروزی می توانند با بسیاری از این بیماری ها مبارزه کنند، در کشورهای در حال توسعه، کمبود دسترسی آماده و سریع به تجهیزات آزمایشی می تواند روند تشخیص را دچار تاخیر کند. هم اکنون چاپ سه بعدی وارد شده تا نقش خود را در این زمینه هم ایفا کند. با تری دی باز همراه باشید.

فردی به نام Chris Lim، دانشجویی از University of California Irvine (UCI) و دارنده ی تز “Fabrication of Elastomer Microfluidic Devices using Additive Manufacturing Methods” قسمتی از راهکار این بحث می باشد.

با سرپرستی پروفسور Marc Madou از UCI، پروفسور Regina Ragan و دکتر Lawrence Kulinsky، لیم دو مدل تکنیک چاپ سه بعدی را به عنوان متدی جهت ساخت دستگاه های میکروفلویدیک به کار گرفت. کار او در جهت کاهش هزینه ی این فناوری پیچیده ی ضروری جهت تشخصی درست بیماری هایی مانند مالاریا می باشد.

سه بعدی, زیکا, مالاریا, جلوگیری, چاپ سه بعدی, 3dbaz.com
بکارگیری چاپ سه بعدی جهت جلوگیری از شیوع مالاریا و زیکا بدست یک دانش آموز

مدال طلا برای میکروفلویدیک ها

میکروفلویدیک ها شامل دست کاری مایعات در ساز و کارهای مکانیکی یا کنترل انبوه می شود، مانند عمل مویرگی که اولین بار توسط لئوناردو داوینچی دیده شد. پروفسور فیزیک از MIT و عضو ارشد Fab Lab، نایل گرشنفلد یک سیستم میکروفلویدیک “حباب محور” پیشنهاد داده تا اشتباه های محاسبات کامپیوتری را ریشه کن کند.

محققان میکروفلویدیک ها و اکولوژی منظره ای را ترکیب کرده تا زیست-انقلابی را فهمیده و سلول های سوختی غیر مرسوم را توسعه دهند. حالا، لیم به سوی توسعه ی میکروفلویدیک ها در مطالعه ی امراض گام برداشته است.

منبع: 3DPI

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here