حامیان

شما هم حامی ما باشید

دوست دارید از ما حمایت کنید؟ بسیار عالی. 3DBaz مرجع سه بعدی ایران است و تا به امروز بصورت مداوم بروزرسانی شده و می‌شود.
تری‌دی‌باز مثل هیچکس نیست. ما به رسالت خودمان که همان پوشش دنیای تکنولوژی‌های نوین است، پایبندیم. اگر شما هم به ما ایمان دارید، زمینه برای همکاری باز است. با توجه به زمینه کاری شما، امکان همکاری به شکل های زیر فراهم است:
• پیوستن به جمع حامیان ما
بهترین و سودآورترین مدل همکاری با ما، حمایت از 3DBaz برای رشد و توسعه است. ما همواره به سمت آینده حرکت می‌کنیم. با این وجود شما هم با ما همراه خواهید شد. برخی از حامیان ما از قرار زیرند:

کِی سان |  گلدیران