3dbaz.com
سلول های سه بعدی می تواند تست دارویی حیوانات را پایان دهد

تری دی باز(3DBaz)- علوم زیستی نهاد Nano3D از تکنیکی رونمایی کرده تا تست دارویی حیوانات را با بکارگیری کشت سلول های چاپ شده بصورت سه بعدی و زیست-چاپ مغناطیسی، کاهش دهند. با این کار آنها می خواهند اثرات دارو را بر روی وازواکتیویته آزمایش نمایند.

انقباض و اتساع رگ های خونی به عنوان مبحثی مهم در پزشکی مطرح است. اگر ما بتوانیم این فعالیت ها را با ترکیبات جدید کنترل کنیم سپس می توانیم راه های جدید برای مدیریت شرایط قلبی پیدا کرده و از عارضه های متنوع قلبی عروقی که تهدیدی برای زندگی می شوند جلوگیری کنیم.

تست حیوانی غیرانسانی و ناسودمند است

در حال حاضر، ترکیبات یاد شده بصورت گسترده بر روی حیوانات آزمایش می شوند. این کار غیرانسانی، وقت گیر و گران است و نتایج بدست آمده با ازمایش های انسانی معمولا یکی در نمی آید. بنابراین یک عملیات موثر با بافت های کشت شده ی چاپ شده بصورت سه بعدی می تواند زمان را برای ما خریده، هزینه ها را کاهش داده و به محققان پزشکی کمک کند بر روی تلاش هایشان بر ترکیباتی که واقعا موثر هستند کار کنند.

3dbaz.com
سلول های سه بعدی می تواند تست دارویی حیوانات را پایان دهد

با همکاری بین دانشمندان LC و AstraZeneca، نهاد n3D به سامانه ی آزمایشی سلول-محوری دست یافته که امکان مشاهده ی کشت ها را به آنها در کمترین زمان ممکن می دهد.

چاپ سه بعدی به عنوان بخش یکپارچه ای از توسعه ی پزشکی شده و قرار است در آینده ای نزدیک حتی بااهمیت تر هم شود. مطالعه ای که اخیرا انجام شده پیش بینی می کند که چاپ سه بعدی پزشکی تا سال 2022 می تواند به میزان 3.89 میلیارد دلار درآمدزایی نیز کند.

منبع: 3DPI

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here